دسترسی کارمندان فیس بوک به پروفایل کاربران

یکی از کاربران فیس‌بوک به نام Paavo Siljamäki روایت جالبی را از تعامل خود با یکی از مهندسان فیس‌بوک نقل کرده است. به طور خلاصه این فرد می‌گوید که از یکی از کارمندان فیس‌بوک درخواست کرده که با اجازه‌ی خود او نگاهی به پروفایل فیس‌بوکش بیندازد. این مهندس سپس بدون پرسیدن کلمه‌ی عبور از این کاربر توانسته به حساب او دسترسی داشته باشد.

بیشتر بخوانید